Кожен аспірант чи молодий науковець прагне внести вклад в розвиток науки, галузі і знайти репутацію в наукових колах. Для цього недостатньо написати дисертацію. Потрібно мати публікації статей у ВАК-виданнях.
 
Розмістити роботу в ВАК-журналі непросто. Для цього слід врахувати певні вимоги щодо написання та оформлення матеріалу, подати його до редакції, пройти тотальну перевірку на якість.
 
Розглянемо основні правила для ВАК-видань:
 
 • У структурі повинні бути присутніми наступні розділи: заголовок, анотація, основний матеріал (безпосередньо статья ВАК), бібліографічний список.
 • У заголовку необхідно вказувати найменування статті, ПІБ автора-претендента наукового ступеня, найменування ВУЗу і дисципліни, в рамках яких писалася стаття.
 • Анотація. Дана частина повинна коротко познайомити читачів з дослідженням. У ній необхідно відобразити актуальність, мета, завдання, практичну значимість праці. Все це слід вмістити в 2-3 пропозиціях. Важливо, щоб анотація була написана українською і англійською мовами.
 • Анотацію слід писати тільки після того, як завершена основна частина матеріалу.
 • Ключові слова. Цей підпункт вказується відразу ж після анотації. Ключові фрази повинні бути написані також на 2 мовах. В середньому автору необхідно вказати 3-5 ключових слів.
 • ВАК-стаття не повинна різко починатися з опису дослідження. Претендентові необхідно коротко окреслити новизну роботи, обґрунтувати обрані ним методи вирішення проблем. Середній обсяг вступної частини займає 3-5 речень.
 • Основний матеріал. В рамках цього розділу слід вказати короткий хід дослідження, основні моменти. Автору необхідно вказати, на які теорії і правила він спирався, вивченість теми іншими авторами. Спростити сприйняття можна додаванням графічних матеріалів, у які можна вкласти значний обсяг інформації. Важливо, щоб здобувач відбив власну точку зору, підкріпивши правильність своїх думок теоретичними знаннями.
 • Висновок. У цій частині важливо правильно сформулювати основні висновки, головний підсумок, до якого автор прийшов. Рекомендується зробити акцент на досягненні поставленої мети і виконання завдань. Здобувач повинен запропонувати новий метод або спосіб вирішення проблеми, довести його ефективність.
 • Бібліографічний список. Кількість ресурсів, які можуть бути використані при написанні ВАК-статей, обмежені. Їх не повинно бути більше 10.
 • Посилання. Оформлення посилань відбувається шляхом включення номера джерела в квадратних дужках.
 • Вибрати ВАК-журнал рекомендується заздалегідь. Тільки після того, як претендент визначився з тим, де він має намір публікувати свою працю, слід приступати до написання матеріалу.
 • Вимоги до оформлення статті в обраному ВАК-журналі. Щоб пройти жорсткий відбір, йому необхідно заздалегідь дізнатися вимоги редакції і врахувати їх. Для цього достатньо зв'язатися з менеджером ВАК-видання по телефону, поштою або електронною поштою, зайти на сайт журналу (якщо він є).
 • Для публікації в ВАК-журналі автору необхідно мати рецензії. Цей документ (відгук, оцінка) повинен бути складений кваліфікованим експертом, який розбирається в темі.
 • Необхідно уточнити, автору слід підготувати рецензії та інші документи заздалегідь і відправити їх разом зі статтею або редакція ВАК-журналу направить його працю незалежних експертів для оцінки. Якщо будуть отримані негативні відгуки, то матеріал не опублікують.
 • Стиль викладу. Будь-яка наукова стаття повинна бути написана на науковому мовою. Намагайтеся не використовувати професійні або вузькоспеціалізовані терміни, двозначні фрази.
 • Обов'язкова перевірка на помилки. Дослідження з описками, пунктуаційних, граматичними, мовними та іншими помилками не допускаються до публікації.
 • Перевірка на унікальність. Необхідно врахувати вимоги до оригінальності матеріалу. Вони можуть відрізнятися в залежності від видань. У будь-якому випадку, авторам слід знизити обсяг цитування та більше показати свою точку зору.
 • В основі ВАК-статті повинна лежати гіпотеза, висунута здобувачем. Головну думку слід довести і обгрунтувати, показати її новизну і значущість на практиці.
 • Література, використана в ході написання тексту, повинна бути свіжою (не більше 3-5 років). При розгляді історичних аспектів допускається використання більш старих ресурсів, архівних даних.
 • Всі ресурси повинні бути перевіреними, достовірними та обґрунтованими.
 
Таким чином, написання статті для ВАК-журналів вимагає особливого підходу, уваги, терпіння.